Indre Vordingborgvej 22

Indre Vordingborgvej 22
15/3 2002, kl. 11.56 © pelo

bygget 1902 for grosserer Jacob Thaning* der købte grunden af tømmerhandler F.V. Sabra*, tilbygning, vel t.v., 1908 for samme. Thaning boede her med husbestyrerinde til sin død 1916, tilflyttet fra nr. 17 overfor.

Jacob Thaning ejede og drev o. 1904-10 Næstved Cementvarefabrik der som reklame støbte Karl Hansen Reistrups* løver, det første par til Håndværkerudstillingen i og foran Bygningen 1908. Da Industriforeningen takkede nej til at overtage Rovdyrene fik de for en kort tid Hule i Thanings have her (SS-D 6/8) indtil Teknisk Skole senere på året takkede ja. Siden fik de job som dørvogtere foran Næstved Museums afdeling i Boderne, nu er de rykket indedørs på Holmegaard Værk.

NT 29/3 1917
NT 29/3 1917

Læderhandler Johs. Rasmussen* købte huset 1920 og boede her -1926/27 Rådg.ing. Rasmus L. Rasmussen boede her o. 1942-60.

192ae