Sct. Peders Kloster

Herlufsholm, klosterbygning
13/11 2001 kl. 12.47, © pelo

senere Skovkloster, senere Herlufsholm. Peder Bodilsen grundlagde med gavebrev 1135, der lidt ufortjent har givet ham æren for Næstveds grundlæggelse, et benediktinerkloster her. Han skænkede det meget gods og Sct. Peders Kirke inde i Næstved. Kong Erik Lam gav det yderlige store rettigheder over byen, som det mere eller mindre beholdt middelalderen igennem, og som det endnu genspejles i Næstveds byvåben.

Man har tidligere ment, at klostret først lå inde i i byen, i direkte tilknytning til Sct. Peders Kirke, men det anses nu for sikkert at det fra begyndelsen har ligget her.

Klosterets bygningshistorie strækker sig fra kort efter 1135 til 1502, afbrudt af en brand 1261. Østfløjens underetage er eneste rest af det romanske anlæg. Den går tilbage til ca. 1250 og indeholder på gårdsiden den gotisk munkegang.

Kirken udgør nord- og med sit sydlige tværskib også en del af østfløjen omkr. den lukkede klostergård. Den var en romansk korskirke, tværskibene havde hver to apsider (halvcirkelformede afslutninger) her mod øst, koret vel også en. 1261 hærgede en brand klostret og i ukendt omfang også kirken, især koret, der nybyggedes, bredere og med den lige afslutning, der ses i dag. Bortset fra det senmiddelalderlige tårn beholdt kirken sit romanske præg indtil J.D. Herholdt restaurerede eller ombyggede den i nygotisk stil 1861-63. Der er stadig lidt romanske spor:

Herlufsholm Kirke
9/5 2002 kl. 14.26, © pelo

sydlige tværskibs vestfacade mod klostergården

Herlufsholm Kirke
9/5 2002 kl. 14.27, © pelo

hovedskibets sydfacade mod klostergården: Spor af romansk vindue og dør.

---
pallebirk.dk