Hjultorv 10, 1880
af ann., Næstved Tidende 16/3 1880

Hjultorv 10

fik 1842 nyt forhus i 2 etagers grundmur, bygget for købmand Hirsch* der også grundlagde gårdens tradition for manufakturhandel:

Lars Nielsen, hidtil forpagter på Hotel Dania åbnede 1888 Nielsens Hotel. Han ejede og boede i gården 1890 men gik fallit samme år. Gården gik på tvangsauktion.

Urmager Carl J. Ljungberg drev forretning 1889-94/95. Så blev der guldsmedje i lokalet, 1895-1902/03 ved Carl B. Christensen, så hans efterfølger Ove Ahrentzen* der 1903 flyttede til Jernbanegade 2 og ca. 1905 til Ringstedgade 8.

Industri- og Sparebanken for Næstved og Omegn

senere Banken for Næstved og Omegn (Industribanken), byens ældste pengeinstitut, blev stiftet 24/2 1866 med rod i Den kommunale Forening, stiftet samme år. Initiativtagere var fremtrædende borgere, bl.a. buntmager Michelsen*, assurancebogholder S.P. Hansen* (bankens første formand og ledende direktør), bogtrykker A.P. Bang*, købmand Fr.L. Brandt* og pottemager Herman Kähler* senior. Også byfoged og borgmester (1856-76) Petræus* var blandt stifterne og indtrådte i den første direktion (:bestyrelse), men han udtrådte samme år, vel i erkendelse af uforenelighed med embedet. 1871 splittedes foreningen og banken, en konservativ gruppe med Bang, Brandt og Hansen brød ud og etablerede Diskontobanken, hvorefter foreningen var knyttet løst til partiet Venstre. Michelsen, medlem af direktionen fra 1867, blev ledende direktør 1871 - 1909. Sagfører Sofus Mørup* var direktør 1908-34, købmand Fr. Schade* senest 1921 - 1933.

Banken havde i begyndelsen kontor på rådhuset side om side med sparekassen. 1890 købte den huset her af gæstgiver Lars Nielsens fallitbo og flyttede herover, blev igen nabo til sparekassen. 1931 moderniserede den huset ved arkitekt Johs. Tidemand-Dal. Bankbogholderske Anna Nielsen boede her 1930/31-33/34, bankdirektør Gunnar Holm 1933/34-36/37.

1835 solgte banken gården til Sparekassen. Og byggede nyt ved siden af til sig selv og direktør Holm, færdigt året efter. Den modsatte vej, fra det nedrevne nr. 8, flyttede på samme tid

244, gl. 133