Gråbrødre Kloster

Gråbrødre Kloster
Charlotte Clante og Palle Birk Hansen 2008, Næstved Museum 1917-2017, s. 78

rekonstruktion set fra Sct. Peders Kirkes tårn ca. 1500. Franciskanerne eller de grå brødre kom til Næstved 1240 eller kort før. 1277 var de så vidt med byggeriet at de kunne være værter for ordenens nordiske møde. Reformationen gik lempeligt frem mod herreklostre som Skovkloster men hårdt mod byernes tiggerordener. 1531 plyndrede borgerne klostret, året efter blev det officielt lukket. Bygningerne blev revet ned, kirken (nærmest) dog først 1553-, og materialerne genbrugt, et muligt eksempel er Købmagergade 6 . Arealet blev udlagt til torv, nu Axeltorv.

NT 15/2 1898
NT 15/2 1898
NT 17/2 1898
NT 17/2 1898

Da man gravede ud til Axeltorv 1 1893 og 1898 stødte man på rester af klosteret uden at have nogen klar forestilling om dem. Den fik man 1925 da Rasmus Nielsen lokaliserede klosteret. 1946 fandt man yderligere rester under Skomagerrækken 6 og denne gang tilkaldte bygherren arkæologisk ekspertise - og kaldte sit nye hus Munkegaarden. 1957 fik Axeltorv underjordisk parkering, og kirken blev udgravet summarisk og fjernet. Resten af klosteret er ikke systematisk undersøgt.

Øverst t.v. ses 4 murstensboder som klosteret ejede -1531. Senere stod her 16 fag ege­bindingsværk, ejet af apotekeren overfor. 1855-56 byggede byen sit nye rådhus her.

Litt.:
Palle Birk Hansen i Liv og Levn 18-2004, s. 19f
samme: Næstved Museum 1917-2017, s. 77f