historicisme: de nøgterne

Ramsherred 9
1879
Skomagerrækken 6
1879
Købmagergade 12
1883
Brogade 7
1883
Torvestræde 7
1883-84
Vordingborgv. 17
1884
Østergade 17
1886
Østergade 19
1886
Kattebjerg 3
1887
Ramsherred 8
1887-88
Ringstedgade 60
1888
Farimagsvej 17-21
1888-89
Ndr. Farimagsvej 2
1892-93
2 stiftelser
1893, 1894
Kompagnistræde 10
1893
Ramsherred 15
1893
Ramsherred 21
1894
Ramsherred 13
1898
Brandtsgade 22
1899
Grønnegade 5
1900
Krumport 5
1900
Kattebjerg 7
1901
Havrevænget 9-11
1903
Møllegade 8-12
1906, 1912
Vordingborgv. 3
1910
Kindhestegade 5
1910
Kompagnistræde 6
1911
Ringstedgade 19
1912
Farimagsvej 13
1913
Farvergade 7
1915 ?
Vinhusgade 7
1917
Skomagerrækken 8
1924

Somme byggede videre omtrent som i klassicismen. Somme byggede enkle huse, mest længer i 2½ etager, måske bare med et enkelt pyntebånd. Ikke enhver murprofil er kun pynt, den kan også tjene til afledning af vand fra facade. Mere håndværk end pynt. En god bekendt har kaldt det præfunktionalisme. Vi ser et par sammenhængende husrækker af den type:

Det gælder både arkitekter: Frederik B. Wilsbech*, G.E. Andersen* og L. Beldring* hvoraf de 2 første ellers ikke holdt sig tilbage ved andre byggerier. Og bygmestre: murermestre Morten Hansen*, Jens Christensen* og Karl Christensen samt tømrermester Carl Jensen* der også byggede flamboyant.

Ved periodens slutning bryder en dæmpet nybarok igennem, beslægtet med nyklassicisme, Næstved har mindst 4 fine eksempler, 3 af Johs. Tidemand-Dal* 1912-20:

og 1 af kgl. bygningsinsp. Martin Borch 1919-20

april 2024