industri m.m.

Hermansens jernstøberi
1836-37 -
A.V. Hansens Klædefabrik
1856
gasværk
1861-62
Paulsens Jernstøberi
1868, 1876
Herlufsholm Dampmølle
1872-73 -
Maglemølle
1873-74-
Kähler
1877/80 - 1947
Fr. Madsens klædefabrik
1878
Næstved Ismejeri
1880 -
Ringstedgade 35
1881, 1886
vandværk
1888
Føniks bryggeri
1891 -
svineslagteri
1896
træskofabrik
1899
badeanstalt
1900
elværk
1909
Ringstedgade 92B
1912 ?
Arb. Fællesbageri
1912-13
Jeppesens maskinfabrik
1914
Dan
1922 -

Grænsen mellem håndværk og industri er uskarp. Til glæde for statistik defineres industri som masseproduktion til et anonymt marked i virksomheder med mindst 6 mand ved hjælp af maskiner. Kraftkilde var dampmaskinen, evt. i sin mobile (men ikke selvkørende) udgave lokomobilet. Den favoriserede større virksomheder. De senere gas- og elmotorer var mere økonomiske for mindre virksomheder.

Håndværk udviklede sig i retning af industri, i byens gamle produktionskvarter mellem Suså og Farvergade

spredt i byen

og i udkanten

Ny virksomheder blev født som industri

Det traditionelle ejerforhold var enkeltmandsvirksomhed, evt. familie- eller kompagniskab. Nogle overgik til aktieselskaber

Andre blev født som aktieselskaber

Nogle indgik i større koncerner

Efter 1870'ernes kornkrise skiftede landbruget til mere forædlede produkter, især animalske. Her var Næstved med: bryggeriet, svineslagteriet, kvægtorvet.

De fleste industrivirksomheder eksisterer ikke mere, ikke engang husene. Hermansens Jernstøberis bygninger blev revet ned 1991-92 og erstattet af et supermarked med bibliotek 2004. Den gamle Maglemølle Papirfabrik blev nedrevet 1980-81 for at give plads til kommunens nye administrationsbygning, kajen og et par krananlæg langs Suså står tilbage. Bryggeriet Føniks lukkede 1954/55 og er nu revet ned. Svineslagteriet bag det blev lukket i 1967 og nedrevet kort efter, på grunden står der nu rækkehuse. Kvægtorvet blev lukket i 1976, bygningen, der opr. var militær, bruges til blandet erhverv, slagtehallen er revet ned og erstattet af en parkeringsplads.

marts 2024